NIEUWSBERICHTEN

woensdag, december 13, 2017 - 15:41

SOMT University of Physiotherapy op De Hoef in Amersfoort groeit uit tot het Nederlandse 'Centre of Excellence Human Movement'. Een sterk uitgebreide campus, waar onderwijs, onderzoek en een behandelkliniek samenkomen, is het vergezicht. De fysiotherapeut van de toekomst, die complexere problematiek aankan en meer in inter-disciplinair verband werkt, komt uit Amersfoort. Directeur Willy Smeets over beweging als medicijn, beter georganiseerde gezondheidszorg en ondernemen binnen onderwijs. 'Onze campus wordt de motor van ontwikkeling in De Hoef-West.'

Lees hier het volledige artikel >>

Labels:
donderdag, juni 29, 2017 - 16:19

Martijn Stenneberg, opleidingshoofd van onze opleiding Manuele Therapie, vertelt in een kort interview over zijn persoonlijke visie op de opleiding en het vakgebied. Wat betekent het behalen van het diploma, hoe ziet de typische student manuele therapie er uit en meer. Lees hier het volledige interview.

vrijdag, juni 9, 2017 - 16:36

Beppie Hylkema, opleidingshoofd van onze opleiding Bekkenfysiotherapie, vertelt in een kort interview over haar persoonlijke visie op de opleiding en het vakgebied. Wat betekent het behalen van het diploma, hoe ziet de typische student bekkenfysiotherapie er uit en meer. Lees hier het volledige interview.

dinsdag, mei 30, 2017 - 15:23

Pauline Arnold, opleidingshoofd van onze opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie, vertelt in een kort interview over deze masteropleiding en het vakgebied. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma, wat maakt de opleiding uniek en waarom zou jij je moeten inschrijven voor de opleiding. Lees hier het volledige interview.

donderdag, mei 18, 2017 - 15:20

Inne Aerts, opleidingshoofd van onze opleiding Sportfysiotherapie, vertelt in een kort interview over deze masteropleiding en het vakgebied. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma, wat maakt de opleiding uniek, hoe ziet de typische student sportfysiotherapie eruit en meer. Lees hier het volledige interview.

woensdag, mei 10, 2017 - 08:53

Rector Caroline Pauwels van de Vrije Universiteit Brussel en dhr. Willy Smeets, algemeen directeur van de SOMT University of Physiotherapy tekenden op maandag 8 mei een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die loopt tot en met 2020.

Lees hier het volledige artikel van de VUB.

vrijdag, januari 20, 2017 - 11:15

SOMT heeft op 19 januari 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat SOMT voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan SOMT aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

donderdag, augustus 18, 2016 - 10:03

Diedeke van Wijk is als MSc Fysiotherapeut in de Geriatrie afgestudeerd aan SOMT en vertelt over de toegevoegde waarde die de opleiding voor haar heeft gehad in de uitgave van juni 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie. Volledig artikel

donderdag, januari 14, 2016 - 10:27

Minister Bussemaker op bezoek bij SOMT University Campus

Op 11 januari 2016 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde en interessante middag voor beide partijen.

Na ontvangst begon het werkbezoek van de minister met een presentatie van de algemeen directeur van de SOMT, Willy Smeets. De presentatie gaf inzicht in de visie van SOMT en de fysiotherapeut van de toekomst. Hierbij kwam uiteraard ook de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland aan bod.

Waarom een universitaire opleiding
In zijn presentatie vertelde Willy Smeets waarom er behoefte is aan universitair geschoolde fysiotherapeuten. Als center of excellence voor beweging is het de visie van SOMT dat het medicijn bewegen fors onderschat en te weinig aangewend wordt om vele actuele aandoeningen (hartfalen, obesitas, diabetes, kanker etc.) zowel preventief als curatief te lijf te gaan. De missie van SOMT bestaat er dan ook in om, samen met Maastricht University, bewegingsspecialisten op het hoogste niveau op te leiden om de aankomende vergrijzing en comorbiditeit met de juiste adviezen en interventies aan te pakken. De nieuwe positie van de fysiotherapeut in de 1ste lijn gezondheidszorg, is aanleiding geweest voor het initiatief om een universitaire opleiding Fysiotherapie te starten. De Bachelor (3 jaar) wordt gevolgd aan de SOMT University Campus in Amersfoort waarna de Master (1 jaar) in Maastricht gevolgd kan worden aan de Maastricht University.

Knelpunten
Het afgelopen jaar is gebleken dat er, ondanks de vele enthousiaste reacties van vwo-scholieren op de mogelijkheid om fysiotherapie op universitair niveau te studeren, toch een groot aantal studenten naar België gaat om fysiotherapie aan een universiteit te studeren. Het verschil met deze universitaire opleiding en een Belgische opleiding is dat beide competentieprofielen niet gelijk zijn: in Nederland is er namelijk directe toegang voor fysiotherapeuten. Ook de inbedding van het Nederlandse zorgsysteem in het nieuwe curriculum geeft een betere voorbereiding van het betreffende zorggebied.

De knelpunten zijn uitvoerig besproken met de minister en haar staf. De minister ziet het belang van een universitaire opleiding Fysiotherapie en toonde zich bereid tot ondersteuning bij de verder ontwikkeling. Hierbij is er wellicht ook een rol weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In gesprek

Na de presentatie kreeg de minister een rondleiding door de panden van SOMT. Hierbij was er gelegenheid voor de minister om in gesprek te gaan met de huidige studenten van de universitaire opleiding Fysiotherapie aan de SOMT University waarna de borrel van start ging.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd bezoek en zien uit naar het vervolg in de toekomst.

Lees ook het artikel Minister Bussemaker bezoekt opleider en NRTO-lid SOMT van het NRTO.