Waarom SOMT?

 

 

SOMT is gespecialiseerd in masteronderwijs op het gebied van bewegingsgerelateerde klachten. Je kunt aan SOMT een masteropleiding volgen in de Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie. Het onderwijs wordt ondersteund door onderzoek en kliniek (annatommie). SOMT is van mening dat integratie van wetenschappelijke kennis en een innovatieve, praktijkgerichte leeromgeving integraal deel uitmaken van een masterprogramma.

Opleidingen aan SOMT zijn competentiegericht, dat wil zeggen dat kennis en vaardigheden geïntegreerd worden aangeleerd. Het onderwijs is daarom erg praktijkgericht, het uitgangspunt is steeds (casuïstiek uit) de klinische praktijk. Voor elke onderwijsvorm die SOMT hanteert, zijn er aangepaste lokalen  

Visie en missie

Beknopte visie en missie van de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie

SOMT verzorgt onderwijs betreffend het bewegingsapparaat voor fysiotherapie en manuele geneeskunde op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau. Alle hiermee verbandhoudende specialismen en verbijzonderingen die bewegingsgerelateerd zijn behoren tot de doelstelling.

SOMT verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek betreffende het bewegingsapparaat.

SOMT streeft na, en promoot, dat een deskundige bewegingsgerelateerde aanpak een onderkende en efficiënte vorm van behandeling is voor vele aandoeningen waarmee de samenleving geconfronteerd wordt.

SOMT stimuleert en onderbouwt de positie van de fysiotherapeut in een multidisciplinaire visie op gezondheidszorg.

Het onderwijs van SOMT

HET BESTE UIT JEZELF HALEN OM ZO PATIËNTEN DE BESTE ZORG TE BIEDEN. 

Daar draait alles om bij SOMT. Het onderwijs van SOMT is concentrisch opgebouwd en bestaat uit een combinatie van ‘evidence-based practice’ en klinische kennis. Wat pas ik toe, waarom en hoe? Binnen SOMT communiceert wetenschap met klinische expertise.

Concentrisch onderwijsmodel

HET ONDERWIJS AAN DE SOMT IS CYCLISCH OPGEBOUWD: DE COMPLEXITEIT NEEMT STEEDS MEER TOE.

De masteropleidingen van SOMT kenmerken zich door toenemende complexiteit. Van simpele casuïstiek in het eerste jaar naar complexe casuïstiek in het laatste jaar. Daarnaast zijn alle opleidingen opgebouwd rondom de kerntaken screening, diagnostiek en therapie. Bij de meerderheid van de opleidingen wordt daar ook preventie aan toegevoegd.  

Klinisch relevant onderwijs

SOMT LEGT IN HAAR ONDERWIJS ÉÉN OP ÉÉN EEN KOPPELING MET DE PRAKTIJK.

Alles wat je als Master in opleiding bij SOMT leert, pas je direct toe in de klinische praktijk. En, casussen uit je eigen praktijk breng je in in de onderwijsgroepen. Dus, in de klinische praktijk leer je van jezelf en je patiënten, en in de opleiding voegt SOMT daar kennis en klinische expertise aan toe.

Leren in de klinische praktijk
SOMT vindt dat competentieleren het beste kan in de klinische praktijk, dus in je eigen praktijk en op stageadressen. Op het stageadres moet je in staat zijn de brug te slaan tussen het onderwijs en de klinische praktijk. Als Master in opleiding word je tijdens de stage voor langere tijd gevolgd, waarbij stapsgewijs het niveau wordt verhoogd. Er vindt ook toetsing plaats op het stageadres (competentieniveau). Zo legt SOMT een koppeling tussen de klinische praktijk en het onderwijs.

Leren uit de klinische praktijk
Hiernaast breng je in de onderwijsgroepen eigen casuïstiek in. Klinische vragen, verklaringen van klinische fenomenen en verantwoordingen van klinische beslissingen worden steeds gekoppeld aan (eigen) patiënt-casuïstiek. Je ontwikkelt met deze casussen een logboek waarop je altijd kunt reflecteren.

Studenten aan het woord:

“De miniklinieken en stagedagen zijn heel interessant. Je ziet dan manueel therapeuten aan het werk die al wat langer afgestudeerd zijn. Hun kennis en ervaring vind ik indrukwekkend!”

“Bij SOMT tref ik een goede mix aan tussen theorie en praktijk. De opleiding is heel praktisch ingesteld. Zo kun je na de onderwijsdagen meteen aan de slag met nieuwe dingen die je aangeboden hebt gekregen.”

Evidence-based practice

SOMT BIEDT OPLEIDINGEN DIE OP WETENSCHAP GEBASEERD ZIJN.

Je leert de ‘state of the art’ van de literatuur vinden en aan de hand van die wetenschappelijke informatie de vertaalslag maken naar je individuele patiënt. En, daarbij neem je in aanmerking dat elke patiënt uniek is en geen enkele patiënt overeenkomt met wat je in de literatuur leest. Kortom, literatuur lezen en beoordelen, goede zoekvragen opstellen en vooral de vertaling maken naar de klinische setting, om vervolgens je competenties optimaal voor de patiënt in te zetten.
Je wordt hierbij geholpen door een tutor. De kwaliteit van onze tutoren is erg hoog. Een van de eisen is een gedegen klinische ervaring. Daarnaast zijn alle tutoren wetenschappelijk geschoold.

Studenten aan het woord:

“Ik kan nu uitspraken onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Ik kan beter voorlichting geven en dat vind ik een fijn gevoel naar mijn patiënten toe.”

“Ik moest wel wennen aan het evidence-based werken. Maar, ik ga het steeds leuker vinden om zaken op te zoeken. Ik gebruik bijvoorbeeld steeds meer meetinstrumenten en tests waarvan ik in de opleiding heb geleerd dat ze valide en betrouwbaar zijn.“

“Je merkt aan tutoren dat ze een academische achtergrond hebben. Je hebt echt kwaliteit voor de klas staan, dat stimuleert enorm. Ze hebben veel kennis van actuele onderzoeken en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in ‘evidence-based practice’. Je kunt echt iets van ze aannemen.’

Kwaliteitsbewaking

VAKMANSCHAP IS ESSENTIEEL

SOMT vindt dat de Master in opleiding een hoge mate van vakinhoudelijke en communicatieve vaardigheden moet hebben om zaken aan patiënten uit te leggen en met ze mee te denken. Alleen ‘evidence-based’ werken is niet voldoende. Daarom bestaat het meeste onderwijs van SOMT uit minimaal 50% vaardigheidsonderwijs.

De kwaliteit van onze vaardigheidsdocenten is erg hoog. Eén van de eisen is een gedegen klinische ervaring. 

Studenten aan het woord:

“De docenten zijn echte vakmensen, ze hebben zoveel kennis en ervaring, dat is heel erg leerzaam. Je leert ook heel veel van de experts die als gastdocent zijn uitgenodigd: de juiste mensen worden in huis gehaald.”

“De docenten komen uit het vak, dat is duidelijk. Ze komen met de juiste voorbeelden, zijn zeer vaardig en houden hun kennis uitstekend bij. Het zijn ook prettige mensen in de omgang.”

Zelfrefelectie

SOMT VINDT DAT HET NIVEAU VAN HAAR MASTERS ZO HOOG MOGELIJK MOET ZIJN OM ZO PATIËNTEN DE BESTE ZORG TE BIEDEN. DAAROM TOETST SOMT STRENG.

Je moet als Master in opleiding een hoge mate van zelfreflectie hebben. Je weet van jezelf of je een toets goed gedaan hebt, immers dat moet je in de praktijk ook van jezelf weten. Om deze zelfreflectie te versterken werk je in kleine groepjes samen om assessmenttechnieken op elkaar toe te passen. Jij en je medestudenten spreken elkaar voortdurend aan op competenties, kennis, vaardigheden en attitude. Daarmee stijgt vanzelf het niveau. Geen veilige modus, je moet wel tegen kritiek kunnen.

De student aan het woord:

“Door de opleiding ben ik veel professioneler gaan handelen, ik heb veel meer zelfreflectie ontwikkeld. Ik maak nu bewust keuzes in wat ik doe en ook niet doe.”

“Sinds mijn opleiding aan SOMT ben ik in staat kritisch naar mijn handelen te kijken.”

De mens centraal

SOMT hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering van haar Masters in opleiding. Je studeert in onderwijsgroepen met zo’n twaalf medestudenten en kent de tutoren en vaardigheidsdocenten goed. Je treedt gemakkelijk met ze in contact.

Studenten aan het woord:

Tijdens de open dag viel me meteen de gelijkwaardigheid tussen de docenten en studenten op: er heerst een collegiale sfeer.

“Iedereen is gemotiveerd om dingen te leren. We kennen elkaar inmiddels zo goed dat we ook tussen de lesweken door contact houden. We sturen  e-mails rond wie iemand kan aanraden bij een bepaald klinisch probleem in de eigen praktijk, en dat zal na de opleiding ook wel zo blijven.”

Waarom SOMT?
Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd